Urfeldspaziergang Freitag, 29.10.2010

IMG_1536.JPG